Máy thổi túi nilon HNL-B600
Máy thổi túi nilon HNL-B600
Dây chuyền máy tạo hạt PP-PE-PVC
Dây chuyền máy tạo hạt PP-PE-PVC
Dây chuyền máy tạo hạt PP-PE-PVC từ hạt xốp
Dây chuyền máy tạo hạt PP-PE-PVC từ hạt xốp
Máy tạo xốp
Máy tạo xốp
Các loại động cơ điện
Các loại động cơ điện
Lưới lọc hạt nhựa PP
Lưới lọc hạt nhựa PP
Dây chuyền sản xuất nhựa PP - PE-PVC chạy bằng than
Dây chuyền sản xuất nhựa PP - PE-PVC chạy bằng than
Máy làm túi nhựa
Máy làm túi nhựa
Máy thổi túi nilon RQL
Máy thổi túi nilon RQL
Máy cán bao nilon SJ 55 (60,65)
Máy cán bao nilon SJ 55 (60,65)
Máy thổi nóng màng nhựa PE SJ 50,60,65,80
Máy thổi nóng màng nhựa PE SJ 50,60,65,80
Máy thổi túi nhựa SJ-3
Máy thổi túi nhựa SJ-3
May-can-tui-nilon-SJ50-ASY600
May-can-tui-nilon-SJ50-ASY600
Máy cán bao nilon SJ 60-70
Máy cán bao nilon SJ 60-70
Máy cán túi SJ-55-60 PVC
Máy cán túi SJ-55-60 PVC
Hỗ trợ trực tuyến